Avregning

Faktura lages på bakgrunn av faktiske forbruk. Forbruket belastes etterskuddsvis hver måned.

De fleste av Rakkestad Energi Nett sine kunder har automatisk strømmåler, det vil si at man slipper å lese av måleren da forbruket blir registrert automatisk. Dersom du ikke har automatisk strømmåler må målerstand sendes inn for å få riktig faktura.

Måleravlesning

For deg som bruker internett jevnlig kan du enkelt registrere din måleravlesning ved å gå direkte inn på Min side. Da får du tilgang til mer informasjon og flere tjenester samtidig!

Min side kan du:

  • se ditt forbruk for eget anlegg
  • velge e-post eller SMS-varsel
  • se hva neste faktura vil lyde på
  • utsette eller dele opp betaling
  • sjekke opplysningene i "Min profil" og endre egne kontaktopplysninger om nødvendig
  • levere måleravlesning (for de som ikke har AMS-måler)