Nettleie

Rakkestad Energi Nett har ansvar for å overføre strøm i Rakkestad Kommune. Prisen for overføringen kalles nettleie. Nettvirksomheten er et monopol, og nettleieprisen er den samme i hele konsesjonsområdet uansett hvilken strømleverandør kunden har.

Nettleien for 2018 økes med 1 øre samt at økning i den statlige avgiften på elektrisk kraft (Forbrukeravgift) tas inn i tariffen.

Priser gjeldene fra 1.1.2018 og inneholder offentlige avgifter, Forbrukeravgift og Enova samt merverdiavgift.
Forbrukeravgiften er 16,58 øre/kWh + mva. (20,73 øre/kWh) gjeldene fra 1.8.2017.

 Tariffhefter er lagret her (Det tas forbehold om trykkfeil, prisendringer samt endringer i offentlige avgifter):

Priser og betingelser gjeldende fra 1.1.2019 (inkludert fordeling av nettleie)

Priser og betingelser gjeldende fra 1.1.2018 (inkludert fordeling av nettleie)

Priser og betingelser gjeldende fra 1.12017 (inkludert fordeling av nettleie)

Priser og betingelser gjeldende fra 1.1.2016  

Priser og betingelser gjeldende fra 1.7.2015

Priser og betingelser gjeldende fra 1.1.2015

Priser og betingelser gjeldende fra 1.1.2014

Priser og betingelser gjeldende fra 1.7.2013

Priser og betingelser gjeldende fra 1.1.2013

Priser og betingelser gjeldende fra 1.1.2012