Årsregnskap

Styrets beretning, årsregnskap og revisors beretning blir godkjent på ordinær generalforsamling i mai.

Årsregnskap for 2016

Årsregnskap for 2015

Årsregnskap for 2014

Årsregnskap for 2013