Årsregnskap

Styrets beretning, årsregnskap og revisors beretning blir godkjent på ordinær generalforsamling i mai.

Årsregnskap for 2019

Årsregnskap for 2018

Årsregnskap for 2017

Årsregnskap for 2016

Årsregnskap for 2015