"Rakkestad Energi har vært en viktig støttespiller for Rakkestad Skolekorps i en årrekke. Vi setter stor pris støtten vi mottar, den bidrar til at vi kan opprettholde et godt og viktig tilbud til barn og unge i kommunen." - Bjørg Dalane, leder Rakkestad Skolekorps
"Rakkestad Energi har vært en viktig støttespiller for Rakkestad Skolekorps i en årrekke. Vi setter stor pris støtten vi mottar, den bidrar til at vi kan opprettholde et godt og viktig tilbud til barn og unge i kommunen." - Bjørg Dalane, leder Rakkestad Skolekorps

Rakkestad Energi - en solid bidragsyter til Rakkestad-samfunnet

Rakkestad Energi er - og skal være - en langsiktig og solid lokal aktør i Rakkestad. Det aller viktigste for oss er å opprettholde solid kvalitet på strømnettet i kommunen, slik at alle våre kunder - boliger, landbruk, næringsliv og offentlig virksomhet - får trygge og stabile leveranser av strøm.

I tillegg til å levere strøm ønsker vi også å være en solid lokal verdiskaper på mange andre områder. Vi har formulert konkrete retningslinjer for dette:

Rakkestad Energi skal bidra til å opprettholde og videreutvikle et bærekraftig lokalsamfunn ved å:

  • Anvende lokale ressurser til lokalsamfunnets beste
  • Sikre lokal verdiskaping 
  • Lokale kompetansearbeidsplasser og lærlingplasser
  • Beholde ressurspersoner i lokalsamfunnet
  • Sikre næringsutvikling og kortreist service
  • Kjøpe varer og tjenester lokalt
  • Aksjeutbytte og skatter lokalt, fra selskap og ansatte
  • Støtte lokale lag, foreninger og arrangementer økonomisk

Oversiktene under viser våre bidrag helt konkret for de siste 5 år:

Lokale arbeidsplasser og lærlingplasser:

År Antall ansatte totalt Antall lærlinger
2009 33 1
2010 31 3
2011 39 3
2012  35 3
2013 33 1Aksjeutbytter og skatt:

År Aksjeutbytte Utlignet skatt
2009 4 500 000 2 441 000
2010 5 224 000 2 050 000
2011  4 500 000 1 983 000
2012 4 500 000 1 574 000
 2013 4 500 000 2 971 000Kjøp av lokale varer og tjenester (under oppdatering):

År Sum lokale kjøp
2009 700 000
2010 650 000
2011  1 250 000
2012 1 558 000
2013 1 795 000Gaver til lokale lag, foreninger og arrangementer:

År Sum gaver og støtte
2009 400 000
2010 400 000
2011 300 000
2012 230 000
 2013 240 000